بازدید از روستاهای بخش گهرباران شهرستان میاندورود

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، غلامرضا عباسپور سرپرست دفتر نمایندگی بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان میاندورود از بازدید میدانی خلیلی بخشدار بخش گهرباران باتفاق مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان و قاسمپورمعاون عمران روستایی ....

  • منتشر شده در: 09/ 07/ 1399
  • توسط: مدیر

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، غلامرضا عباسپور سرپرست دفتر نمایندگی بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان ....

بازدید از روستاهای بخش گهرباران شهرستان میاندورود

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، غلامرضا عباسپور سرپرست دفتر نمایندگی بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان میاندورود از بازدید میدانی خلیلی بخشدار بخش گهرباران باتفاق مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان و قاسمپورمعاون عمران روستایی این بنیاد از روستاهای بخش گهرباران شهرستان میاندورود با هدف بررسی روند فعالیتهای عمرانی و همچنین  مشکلات مردم خبرداد.

غلامرضا عباسپور سرپرست دفتر نمایندگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  میاندورود دراینخصوص گفت : خلیلی بخشدار بخش گهرباران شهرستان میاندورود باتفاق مهندس خانی نوذری مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی  استان و  قاسمپورمعاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان از روستاهای ورکلا ، بزمین آباد،حلومسر ، ولوجا ، برگه،  تجن لته علیا و سفلی  بخش گهرباران بازدید و ازنزدیک فعالیتهای عمرانی صورت پذیرفته توسط بنیاد مسکن دراین روستاها وهمچنین مشکلات و درخواستهای مردمی در برخی دیگر ازروستاها  رامورد بررسی قرار دادند.

 وی با بیان اینکه دراین بازدید دهیاران واعضای شورای اسلامی روستاها نیرز حضورداشتند افزود: اجرای طرح هادی با مشارکت و همیاری دهیاریها  وهمچنین  بازنگری طرح هادی از مواردی بود که در اغلب روستاها مورد درخواست مردم بوده و خواستارپیگیری مسئولین ذیربط جهت انجام آن شدند.

 

 

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید