با حضور مسئولین استانی و شهرستانی از برخی روستاهای شهرستان قائمشهر بازدیدشد.

بازدید دکتر مرادیان نماینده مجلس شورای اسلامی به اتفاق مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان،رحیمی بخشدار...

  • منتشر شده در: 10/ 03/ 1402
  • توسط: مدیر

با حضور مسئولین استانی و شهرستانی از برخی روستاهای شهرستان قائمشهر بازدیدشد.

 

  به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران، مهندس حق پناه مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان های قائمشهر وسیمرغ ازبازدید دکتر مرادیان نماینده مجلس شورای اسلامی به اتفاق مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان،رحیمی بخشدار بخش مرکزی وسایرمسئولین شهرستانی ومحلی ازبرخی روستاهای این شهرستان خبرداد.

حق پناه مدیر بنيادمسكن انقلاب اسلامي شهرستان های قائمشهر وسیمرغ درخصوص این بازدید اظهارداشت : دکتر مرادیان نماینده مجلس شورای به اتفاق مهندس آسمانی مقدم مدیرکل بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان وسایر مسئولین شهرستانی ومحلی از روستاهای سنگ کتی ،ولوند، پایین رستم ، بالارستم ،استرآباد محله و شاهکلا بازدید و ازنزدیک مشکلات و مطالبات روستاهای مذکور را مورد بررسی قراردادند.

وی افزود:اجرای طرح هادی، بازنگری طرح هادی روستاهای مذکور وهمچنین اجرای طرح هادی بصورت مشارکت در زیرسازی ، ابنیه و ... از جمله مطالبات ومواردی بود که مطرح ومورد بررسی قرارگرفت.