ایمیل

ravabetomomi@bonyadmaskan-mazand.ir

دفتر

تلفن تماس: 011-33350032, 33350031- 011, 01133352248

دورنگار: 33352248- 011

آدرس: ساری-مازندران-بلوار جام جم